Holma

STADSPLANERING & BOSTÄDER

Ett tävlingsförslag till Europan 11 för bostadsområdet Holma i Malmö

Det här projektet är ett tävlingsförslag för området Holma i Malmö stad i Europan 11. Förslaget har tagits fram i samarbete med Massimiliano Martinenghi and Jesus Matéo (Zero architects).