2017-04-07

Välkommen Anna!

Anna Hansson har senast arbetat med Store Design och arkitektur med fokus på handel inom Inter-IKEA Systems. Hon har arbetat globalt med nyetablieringar vilket har gett henne stor erferenhet inom storskaliga kommersiella fastigheter. Vi är väldigt glada att Anna har kommit in i vårt team!

< Tillbaka till nyhetslistan
April 7, 2017

Welcome Anna!

Anna Hansson recently worked at Inter-IKEA Systems with Store Design and retail architecture. Working with establishing IKEA stores globally has given her a lot of experience with large scale, commercial and flow oriented architecture. We are very glad Anna has joined our team! 

< Back to news list