2018-04-29

Vi välkomnar en ny collega

Christel Rotqvist har börjat hos oss förra veckan. Christel kommer att jobba som admistrative support. Hon kommer att hjälpa oss med många organizativa frågor och med allt som får ett kontor att fungera som bäst.

< Tillbaka till nyhetslistan
April 29, 2018

Welcome to our new colleague

Christel Rotqvist has started at our office! She will work as a administrative assistant and help us in many tasks to keep the office running in it's best way.

< Back to news list